Dijital Dönüşüme Yenilikçi Çözümler

Hakkımızda

Turkcell Teknoloji, 2007 yılında bilgi ve iletişim teknolojileri alanında Ar-Ge ve inovasyon odağı ile kurulmuştur. Turkcell Teknoloji’nin kuruluşu 10 yılı aşkın Turkcell IT deneyimine dayanmaktadır. Turkcell Teknoloji birçok ülkede 100 milyondan fazla müşterisine servis ve çözümler sunmaktadır. Turkcell Teknoloji 2013 yılında Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’ndan “Yerinde Ar-Ge Merkezi” sertifikasını almıştır. 700’den fazla araştırmacı personeli ile Turkcell Teknoloji, Bilgi ve İletişim Teknolojileri firmaları arasında Türkiye’deki en büyük Ar-Ge Merkezlerinden birisidir. Ar-Ge Merkezimizde yeni teknolojilere yönelik Ar-Ge çalışmaları yapılmakta ve elde edilen kazanımlar yenilikçi ürünler, servisler ve çözümler geliştirilerek ticarileştirilmektedir. Turkcell Teknoloji Avrupa Ar-Ge İşbirliği programlarında yer almakta, Eureka program altındaki ITEA ve CELTIC kümelerinde yönetim kurulu üyeliğini devam ettirmektedir.

Ürünlerimiz

MÜZİĞİ KEŞFET
fizy, müzik dinlemenin ve keşfetmenin en kolay yolu! fizy’de istediğin sanatçıyı ara, ister şarkısını dinle, ister video klibini izle. fizy’de dilediğin an milyonlarca şarkı ve video cebinde, tabletinde, bilgisayarında veya akıllı televizyonunda!
Daha Fazla Bilgi
İLETİŞİM, EĞLENCE VE YAŞAM PLATFORMU
BiP sadece arkadaşların ve sevdiklerinle ister birebir ister hep birlikte mesajlaşmanı / görüşmeni sağlayan standart bir mesajlaşma platformu değildir. BiP aynı zamanda merak ettiğin, ilgi duyduğun tüm markalarla da keşfet alanı üzerinden direkt iletişim imkanı sunar.
Daha Fazla Bilgi
YAŞA, BİRİKTİR, HATIRLA
Fotoğraflarını, videolarını ve tüm dosyalarını lifebox’ta biriktir, istediğin yerde istediğin zamanda aç ve hatırla. lifebox, dosyalarını biriktirebileceğin ekstra bir saklama alanıdır. Artık hiçbir şeyi silmek zorunda kalmadan, daima güvende tutabilirsin.
Daha Fazla Bilgi
YÜZLERCE DERGİ VE GAZETE CEBİNİZDE!
Modadan spora, yaşamdan eğlenceye, iş dünyasından hobiye, dekorasyondan mutfağa Türkiye’nin popüler yüzlerce dergi ve gazeteleri cebinizde!
Daha Fazla Bilgi

Çözümlerimiz

  • İş Zekâsı, Veri Ambarı ve Büyük Veri Çözümleri Yapay Zeka Uygulamaları, İş Zekası ve Veri Analizi, Büyük Veri ve Veri Ambarı platformları
  • Müşteri İlişkileri Yönetimi Çözümleri Dijital ve Perakende Kanallarda Çağrı merkezleri de dahil olmak üzere Eşsiz Müşteri Deneyimi
  • Altyapı Çözümleri Kurumsal ve Finansal Çözümler İçin Altyapı ve İzleme Teknolojileri
  • Dijital Servisler ve Çözümler BiP, fizy, lifebox, TV+, Yaani, Upcall, Dergilik ve Turkcell Akademi
  • Finansal Kurumsal ve Şebeke Çözümleri Ödeme Sistemleri, Gelir ve Kampanya Yönetimi
  • 5G Çözümleri Geleceğe yönelik mobil ağ teknolojileri çalışmalar

Ar-Ge Faaliyetleri

ÜNİVERSİTE İŞBİRLİKLERİ
Turkcell Teknoloji Türkiye’den çok sayıda üniversite ile işbirlikleri gerçekleştirmektedir. Ayrıca uluslararası üniversiteler ile de işbirlikleri yapılmaktadır.
Ar-Ge Projeleri

Endüstri tarafından karşılaşılan problemlerin çözümü noktasında üniversitelerdeki bilgi birikimi önemli bir potansiyel oluşturmaktadır. Aynı zamanda akademik ve endüstriyel bakış açılarının bir araya geldiği işbirliği projeleri inovasyon ortamına pozitif katkı yapmaktadır.

Türkiye ve Avrupa’daki Ar-Ge teşvik programları çok değerli işbirliği fırsatları sunmaktadır. Turkcell Teknoloji ve Üniversiteler arasındaki işbirliği projeleri ağırlıklı olarak bu programlar altında gerçekleşmektedir.

Yerinde Yüksek Lisans & Doktora Programı

Turkcell Teknoloji Ar-Ge Merkezi bünyesinde 2014 yılından beri Türkiye’nin önde gelen üniversiteleri ile yerinde Yüksek Lisans ve Doktora programı yürütülmektedir. Program kapsamında Turkcell Teknoloji Ar-Ge Merkezi personeli, çalışma yapılan üniversitenin Bilgisayar Mühendisliği ve Endüstri Mühendisliği bölümlerine başvuru yapabilmektedir. Araştırmacı personelimiz derslere Turkcell Teknoloji Ar-Ge Merkezi binasında yer alan dersliklerde katılmaktadır.

Program sonunda araştırmacı personelimizin çalışma alanlarındaki bilgi derinliğinin ve uzmanlıklarının arttırılması ve aynı zamanda üniversiteler ile yeni Ar-Ge projelerinin oluşturulması hedeflenmektedir.

Eğitim ve Konferans Katılımları

Turkcell Teknoloji Ar-Ge merkezinde görev alan uzman araştırmacılar, düzenli olarak üniversitelerde gerçekleşen eğitim ve konferanslara katılmaktadır. Bu etkinlikler kapsamında Turkcell Teknoloji, gerçekleştirdiği Ar-Ge çalışmalarında edindiği deneyimi ve bilgi birikimini aktarmayı hedeflemektedir.

ULUSLARARASI AR-GE İŞBİRLİKLERİ
Turkcell Teknoloji Avrupa Ar-Ge işbirliği programlarının aktif bir katılımcısıdır. Eureka programı altındaki ITEA ve CELTIC kümelerinde yönetim kurulu üyeliği görevini yürüten Turkcell Teknoloji, Avrupa’nın Araştırma yol haritasının oluşturulmasına katkı sağlamaktadır. Turkcell Teknoloji’nin Eureka programlarında uzun yıllara dayanan Ar-Ge proje deneyimi bulunmaktadır. Turkcell Teknoloji Tübitak ve Avrupa komisyonu tarafından desteklenen Horizon 2020 ve Eureka programlarında ulusal ve uluslararası paydaşları ile birlikte yeni projeler oluşturmak için çalışmalar yapmaktadır.
Eureka

Eureka programı, endüstri odaklı, kısa sürede ticarileşecek Ar-Ge ve inovasyon projelerine odaklanan bir işbirliği platformudur. Program, Eureka Network projeleri, Eurostars programı ve küme programları ile geniş bir konu yelpazesinde Ar-Ge ve inovasyon projelerine destek vermektedir.

Turkcell Teknoloji, uluslararası Ar-Ge işbirlikleri kapsamında Eureka programı altındaki ITEA ve CELTIC kümelerinde çalışmalarını gerçekleştirmekte, aynı zamanda bu kümelerde yönetim kurulu üyesi olarak temsil edilmektedir.

ITEA

ITEA, yazılım sistemleri alanında Ar-Ge ve inovasyon projelerine odaklanan bir Eureka kümesidir. Program kapsamında endüstri, KOBİ’ler ve üniversiteler arasındaki işbirliği geliştirilerek, ekonomik büyüme ve toplumsal problemlerin çözümüne katkı sağlanması hedeflenmektedir. Turkcell Teknoloji ITEA kümesinde, Türkiye’den ITEA yönetim kuruluna katılan ilk firma olarak yönetim kurulu üyeliğini ve proje çalışmalarını devam ettirmektedir.

CELTIC

CELTIC, Eureka programı altında “Akıllı Bağlantılı Dünya” paradigmasına odaklanan bir kümedir. CELTIC kümesi, özellikle telekomünikasyon, yeni medya, geleceğin interneti ile uygulama ve servisler konusundaki proje önerilerini kabul etmektedir. CELTIC Core Grubu üyesi olarak Turkcell Teknoloji, CELTIC stratejik yol haritasının belirlenmesi, projelerin değerlendirilmesi süreçlerinde yer almakta, ayrıca araştırma projelerinde proje paydaşı ve proje lideri konumunda yer almaktadır.

Horizon 2020

80 milyar Euro’ya yakın bütçesi ile Horizon 2020, dünyadaki en büyük Ar-Ge ve inovasyon programlarından birisidir. Horizon 2020 Ar-ge ve inovasyonu birleştirerek Avupa ölçeğinde “Bilimsel Mükemmeliyeti”, “Endüstriyel Liderliği” ve “Toplumsal Sorunların Çözümü” nü hedeflemektedir.

Turkcell Teknoloji yeni teknolojiler, iş alanları ve Ar-ge alanlarında deneyimini genişletmek hedefi ile ulusal ve uluslararası paydaşları ile Horizon 2020 programına yönelik çalışmalar gerçekleştirmektedir.

İŞ ORTAKLARI İLE YAPILAN ÇALIŞMALAR
Turkcell Teknoloji, iş ortakları, Ar-Ge Merkezleri, KOBİ’ler ve girişimci firmalar ile yeni değer teklifleri üretmek amacıyla Ar-Ge ve inovasyon odağında işbirlikleri yapmaktadır.
Ar-Ge Merkezleri

Turkcell Teknoloji, Büyük Ölçekli firmalar ve KOBİ’lerin Ar-Ge Merkezleri ile Ar-Ge ve inovasyon temelli yeni çözümler geliştirmek için işbirlikleri yapmaktadır. TÜBİTAK ve Avrupa Komisyonu tarafından sağlanan Ar-Ge teşvik programları, ticarileştirme potansiyeli bulunan yenilikçi teknolojiler üzerinde ortak çalışmalar gerçekleştirmek için çok değerli bir ortam sunmaktadır.

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler (KOBİler)

Turkcell Teknoloji KOBİ ölçeğindeki firmaların Ar-Ge ve inovasyon programlarındaki katılımını artırmayı hedeflemektedir. Bu hedef doğrultusunda KOBİ’ler Avrupa Ar-Ge programlarına davet edilmekte, katılımları konusunda cesaretlendirilmekte ve bilgi birikimi doğrultusunda yönlendirilmektedir.

Girişimci Firmalar

Dış kaynaklı inovasyon, iç kaynaklı inovasyon kadar önem taşımaktadır. Girişimcilik kültürü, global ekonominin ana unsurlarından birisi olup aynı zamanda büyük ölçekli kuruluşlar için önemli bir inovasyon kaynağıdır. Turkcell Teknoloji iş birlikleri oluşturmak amacıyla sürekli olarak girişimci ve kuluçka firmaları takip etmekte, ve uzun vadede işlerini sürdürebilmeleri ve ürünlerinin etki alanını genişletebilmeleri için destek olmaktadır.

FİKRİ MÜLKİYET YÖNETİMİ
Ar-Ge ve inovasyon çalışmaları sonunda elde edilen kazanımların korunması, araştırmanın yapılması kadar önem taşımaktadır. Turkcell Teknoloji patent başvuru süreçlerini iyi tanımlanmış prosedürler ile yönetmektedir. Her fikir ve buluş patent başvurusuna dönüştürülmekte, bu başvurular Patent komitesi tarafından incelenmekte ve değerlendirilmektedir. Seçilen patentlerin yurt içi ve yurt dışı patent kuruluşlarına başvurusu yapılmaktadır. Turkcell Teknoloji Türkiye’deki patent başvuruları sıralamasında kendi sektöründeki firmalar arasında lider olmanın gururunu yaşamaktadır.

Turkcell Teknoloji’nin Turkcell Grup kapsamında yaptığı AR-GE harcamalarına ilişkin detaylara aşağıdaki linkten, Yılsonu Turkcell İletişim Hizmetleri Konsolide Bağımsız Denetçi Raporu’ndaki Maddi Olmayan Duran Varlıklar dipnotu açıklamalarından ulaşabilirsiniz.

https://www.turkcell.com.tr/tr/hakkimizda/yatirimci-iliskileri/ceyrek-finansal-sonuclar

İletişim

Adres : Turkcell Teknoloji Plaza, Aydınevler Mahallesi, İnönü caddesi, No:36 34854 Maltepe İSTANBUL

Telefon : +90 216 458 10 00
Faks : +90 216 458 10 00